Page content

Registercounsellor ABvC is nu een beschermde naam!

Registercounsellor ABvC is nu een beschermde naam!

RelatieZaak registercounsellor ABvC

Registercounsellor ABvC

“Om aan deze onwenselijke wildgroei een einde te maken heeft de ABvC vanaf juli 2019 een beschermde naam ingevoerd: ´Registercounsellor ABvC´. Hiermee wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de geregistreerde counsellor bij de beroepsvereniging en degene die niet is aangesloten. Voor hulpverleners en publiek moet dit meer duidelijkheid bieden en toegang verlenen tot de gekwalificeerde hulpverlening die registercounsellors kunnen bieden.”

Registercounsellor ABvC. Kwaliteit gegarandeerd!

Kernwaarden

RelatieZaak richt zich op drie kernwaarden: deskundig, relatiegericht en bezieling. Als relatiecounsellor en lid van de ABvC ben ik blij met deze ontwikkeling. Counselling als psychosociale hulpverlening is, in tegenstelling tot in landen als de Verenigde Staten en Groot Brittannië, niet zo bekend in Nederland.  Het antwoord op de vraag waarin counselling zich onderscheid van andere vormen van psychosociale hulpverlening wordt lastig eenduidig te geven als er zoveel interpretaties mogelijk zijn.

Kwaliteitseisen

De beroepsverening ABvC zet zich, zeker sinds de nieuwe kwaliteitsregels zijn opgesteld, enorm in om eenduidigheid te krijgen over wat counselling inhoud en aan welke eisen de counsellor moet voldoen.  Die kwaliteitseisen komen zowel vanuit de overheid als van ziektekostenverzekeraars en de beroepsvereniging zelf. De overheid is gekomen met twee nieuwe wetten, namelijk de Wkkgz en de AVG. De ziektekostenverzekeraars eisen bijvoorbeeld registratie bij een overkoepelende organisatie welke voor de counsellor de RBCZ is. Aangesloten zijn bij deze organisatie kan alleen als je aan bepaalde opleidingseisen voldoet.  Vanuit de beroepsvereniging zijn er eisen ten aanzien van de jaarlijkse herregistratie wat o.a. (bij)scholing, supervisiegesprekken en intervisie bijeenkomsten inhoud. Evenals een periodieke visitatie waarbij je samen bekijkt of de vestiging en de praktijkvoering aan zekere normen voldoet.

Relatiezaak en deskundigheid

Enfin, wat betreft de kernwaarde deskundigheid zit het wel goed bij RelatieZaak.  En dat niet alleen van buitenaf opgelegd, maar vooral volledig gedragen door mijzelf. Juist omdat ik met mensen werk en dan ook nog met een kwetsbare groep die op zoek is naar hulp. Ik ben niet verantwoordelijk voor de problemen die mensen in hun leven ervaren, maar wel voor de hulp die ik aan deze mensen verleen. Dat doe ik graag op deskundige en professionele wijze.

Professionaliteit houdt ook in: realiseren dat je de wijsheid niet in pacht hebt en dat je altijd in gesprek moet blijven om te weten of je voor die specifieke cliënt wel de goede dingen doet. Het grote voordeel van de counsellor is dat hij/zij kan putten uit vele methoden. Juist het flexibel inzetten ervan is een kracht. De cliënt en zijn/haar hulpvraag staat immers centraal!

Laat een berichtje achter!

Comment Section

0 reacties op “Registercounsellor ABvC is nu een beschermde naam!

Plaats een reactie


*