arrow_drop_up arrow_drop_down
Problemen bij een Nieuw Samengesteld Gezin

Problemen bij een Nieuw Samengesteld Gezin

10 Tips op de meest voorkomende problemen bij een nieuw samengesteld gezin. Hoe maak je van jouw nieuw samengesteld gezin een succes?

Inhoudsopgave

  1. Wel of niet samenwonen bij kinderen uit een vorig huwelijk?
  2. De kinderen hebben moeite met mijn nieuwe partner.
  3. Onze kinderen kunnen niet met elkaar overweg.
  4. Mijn nieuwe partner en ik kijken anders tegen opvoeden aan.
  5. Ik mag met niet met de opvoeding van haar / zijn kinderen bemoeien.
  6. Mijn nieuwe partner heeft te hoge verwachtingen van mij als stiefvader / stiefmoeder.
  7. Mijn nieuwe partner maakt onderscheid tussen onze kinderen.
  8. Door het nieuwe gezin hebben we nauwelijks tijd voor elkaar.
  9. Nu we samenwonen, lopen we tegen veel problemen aan.
  10. De ex-partner van mijn vriend(in) bemoeit zich voortdurend met ons.

Mijn nieuwe partner en ik hebben kinderen uit een vorig huwelijk. Gaan we wel of niet samenwonen?

Wel of niet samenwonen bij kinderen uit een vorig huwelijkHet is goed om deze beslissing niet van de een op de andere dag te nemen. De slagingskans van een nieuw samengesteld gezin is hoger als je een goed plan hebt.  Dit klinkt misschien niet zo romantisch, maar in de praktijk blijkt vaak ook minder romantisch te zijn dat je had gehoopt.

Of jij zelf en je kinderen al toe zijn aan een nieuwe stap hangt ervan af of de scheiding verwerkt is en er een zekere rust gekomen in het leven na de scheiding. Hebben jij en de kinderen de tijd genomen om je nieuwe partner en zijn/haar kinderen goed te leren kennen?  Het is wezenlijk anders of je samen in een huis woont of dat ieder nog zijn eigen plekje heeft. Kunnen jij en je nieuwe partner goed met elkaar communiceren? Zijn allerlei onderwerpen omtrent je relatie en de kinderen bespreekbaar? Is je relatie voldoende stevig om een volgende stap te maken?

Het is ook goed om je te realiseren welke veranderingen het samenwonen teweeg brengt. Moet je je baan opzeggen?  Moeten de kinderen naar een andere school? Komen de kinderen verder van hun biologische ouder af te wonen? Heeft het huis waar jullie gaan wonen voldoende ruimte voor het nieuwe gezin? Raak je een vertrouwde oppas kwijt of kunnen bijvoorbeeld oma en opa niet meer oppassen.

Als je verliefd bent en heel graag samen tijd doorbrengt, bestaat het gevaar dat je alleen oog hebt voor een deel van de realiteit. Je wilt er natuurlijk positief instappen en dat moet ook. Ga alleen niet voorbij aan de realiteit. Deze kan tot veel problemen en spanningen leiden als je er niet op bedacht bent.

De kinderen hebben moeite met mijn nieuwe partner. Wat kan ik doen?

De kinderen hebben moeite met mijn nieuwe partner.Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de kinderen moeite hebben om een nieuwe partner te accepteren. Ze kunnen zich enorm bedreigd voelen door de komst van een nieuwe partner.

Het beste is om de kinderen niet te snel, maar geleidelijk aan een nieuwe partner te laten wennen. Richt de aandacht in beginsel vooral op je relatie en zoek elkaar op als de kinderen er bijvoorbeeld niet zijn.  Als de kinderen erbij zijn is het goed om je te realiseren dat zij het ongemakkelijk kunnen vinden als jij en je partner verliefd gedrag laten zien.  Laat jouw nieuwe liefde niet jouw wereld en dus die van de kinderen op de kop zetten. Als het leven van de kinderen en de aandacht die jij voor ze hebt doorgang vindt, voelen zij zich minder bedreigd. Een geleidelijke opbouw zou dan weerstand kunnen voorkomen.

Bespreek met je partner dat het tijd nodig heeft om een band met elkaar op te bouwen. Dat het zeker niet helpt als je partner te veel zijn/haar best gaat doen. Sommige dingen kun je niet forceren, maar hebben tijd nodig. Het is goed om de verwachtingen daaromtrent op elkaar af te stemmen. Je nieuwe partner hoeft niet de ouderrol op zich te nemen. De kinderen zouden anders ten opzichte van hun biologische vader/moeder in een loyaliteitsconflict terecht kunnen komen.

Mijn kinderen en de kinderen van mijn nieuwe partner kunnen niet met elkaar overweg. Wat kunnen we doen?

Het eerste wat jullie kunnen doen is het bijstellen van de verwachtingen. De kinderen hebben elkaar niet uitgekozen, maar worden met elkaar geconfronteerd vanwege de relatie.  Het samen optrekken betekent voor ze dat ze moeten delen en zich moeten aanpassen. Deze nieuwe situatie kan bedreigend voelen. Ze hebben eerder te maken gehad met verlies vanwege de scheiding of overlijden van een van de ouders. Dit maakt de kinderen extra kwetsbaar.

Het tweede wat jullie kunnen doen is tijd en aandacht schenken aan de eigen kinderen. De nieuwe relatie maakt dat de kinderen jouw tijd en aandacht moeten delen met anderen. Misschien waren ze al een tijdje gewend alleen de aandacht te krijgen. Je hebt als biologische ouder een andere rol dan als stiefouder. Dit erkennen is geen afwijzing van de ander. Door af en toe even iets samen met je eigen kinderen doen, onderhoud je de relatie die jij met jouw kinderen hebt. Op die manier voelt het delen en aanpassen aan de anderen als minder bedreigend.

Het derde wat jullie kunnen doen is het opstellen van basisafspraken en –regels. Je kunt met je partner bespreken wat voor jullie belangrijke regels en afspraken zijn. Als voor jullie duidelijk is welke dat zijn, kun je deze met de kinderen bespreken. Uiteraard op het niveau van de leeftijd van de kinderen. Deze regels en afspraken gelden voor alle kinderen. Er wordt geen onderscheid gemaakt. Belangrijk is dat jullie elkaar daarbij steunen en elkaar niet afvallen in bijzijn van de kinderen.

Er zijn zeker nog ander dingen die je kunt doen. Dit zijn in eerst instantie de belangrijkste. Voor meer tips kun je een kijkje nemen op www.nieuwgezin.info

Mijn nieuwe partner en ik kijken anders tegen opvoeden aan. Hoe komen we op een lijn?

Mijn nieuwe partner en ik kijken anders tegen opvoeden aanEen van de breekpunten van een nieuw samengesteld gezin is de opvoeding. Voordat je bij elkaar kwam heb je gaandeweg je eigen weg gevonden in opvoeden. Hoe je dat doet, heeft deels te maken met hoe je bent, hoe je kinderen zijn, de situatie en hoe je over opvoeden denkt. Als twee verschillende werelden bij elkaar komen kan dat leiden tot irritaties en onbegrip.

Het op elkaar afstemmen van de verschillende opvoedingsstijlen is een hele klus. Je moet beseffen dat de band die je hebt met je eigen kinderen een andere is dan die met de kinderen van je partner. Tussen jouw en je kinderen is sprake van een bloedband. Deze band is de basis voor onvoorwaardelijke liefde. De band met de kinderen van je partner is er een die moet groeien. Als er een band is, spreek je van een verworven band. Die kan ook liefdevol zijn, maar kent begrenzingen.  Meestal is er geen sprake van ouderlijk gezag en is er nog een biologisch ouder die invloed op de kinderen heeft.

Er zullen altijd dingen zijn die jij met jou kinderen anders doet dan je partner met zijn kinderen. Je zult ook andere beslissingen nemen en daarbij rekening moeten houden met afspraken die in het ouderschapsplan staan. Een nieuw samengesteld gezin is wezenlijk anders dat het oorspronkelijke gezin met twee biologische ouders of een eenoudergezin.

Voor het leven met elkaar in het samengesteld gezin is het goed om met je nieuwe partner te komen tot goede en heldere afspraken. Afhankelijk van de leeftijd kun je daar prima de kinderen bij betrekken. Duidelijkheid voorkomt verwarring, teleurstelling, irritatie en in het ergste geval het beëindigen van de relatie. Want zo belangrijk is het afstemmen op elkaar wel. Ga ook periodiek met elkaar in overleg en evalueer welke regels en afspraken goed werken en welke moeten worden bijgesteld.

Ik mag met niet met de opvoeding van haar / zijn kinderen bemoeien. Is dat redelijk?

In het begin van een nieuwe relatie zijn het niet alleen de kinderen die zich bedreigd kunnen voelen maar ook de partner. Als je een nieuwe relatie begint, ben je geen blanco blad meer. Je hebt al eerder ervaringen opgedaan en deze kunnen zowel positief als negatief zijn. Een bepaalde manier van benaderen kan oude pijn raken. Het is goed om dit bespreekbaar te maken en rekening met elkaar te houden.

De biologische ouder kan, als het gaat om het beschermen van haar ‘jong’, sterk instinctiefmatig reageren. Zeker als de ouder het gevoel heeft dat de kinderen hebben geleden onder de vorige relatie, de scheiding en wellicht ook nog de huidige omgang met biologische vader/moeder. Daar komt bij dat de biologisch ouder soms vanuit gevoel handelt en jij als ‘buitenstaander’ meer objectief kunt kijken naar situaties die zich voordoen. En al heb je op dat moment misschien gelijk, je partner zal het als bedreigend kunnen ervaren en gaat als vanzelf in de verdediging.

Het is heel belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven over wat zich voordoet en hoe erop gereageerd wordt, maar vooral wat het met je doet. Dit lukt soms niet als emoties de overhand hebben. Beter is het om op een rustig tijdstip en zonder de kinderen erbij met elkaar het gesprek aan te gaan. Het gaat niet om wie er gelijk heeft. De kunst is om goed naar elkaar te luisteren, begrip te krijgen voor elkaar en stukje bij beter leren rekening te houden met elkaar.

Mijn nieuwe partner heeft te hoge verwachtingen van mij als stiefvader / stiefmoeder. Hoe maak ik dat bespreekbaar?

In eerst instantie kies je samen voor een relatie. De kinderen krijgt je er als het ware bij. Als de relatie serieuzer wordt of je gaat samenwonen, veranderen de verwachtingen. Het is belangrijk om hierover met elkaar te praten. Als er namelijk verwachtingen zijn die niet worden waargemaakt, ligt de teleurstelling op de loer.

Iedereen kijkt naar een bepaalde situatie door zijn eigen bril. Van de nieuwe relatie en de nieuwe situatie heeft ook ieder zijn eigen plaatje. Als je met elkaar in gesprek gaat over verwachtingen, heb je het over wat de ander zou moeten doen of laten.  Beter is om de ander uit te leggen waar je behoefte aan hebt. Je hebt bijvoorbeeld behoefte om de zorgen omtrent de kinderen met je nieuwe partner te delen en er niet alleen voor te staan. Je kunt dan samen stap voor stap concreet maken op welke manier jouw nieuwe partner je daarbij kan en wil steunen.

Dit is wezenlijk anders dan de verwachting uitspreken waaraan jouw nieuwe partner moet voldoen wil jij gelukkig zijn en niet teleurgesteld. Op deze verwachting heeft je partner weinig inspraak, maar voldoet eraan of niet. Dat geeft een zekere druk.

Kom stap voor stap aan elkaar tegemoet en wees duidelijk en concreet in je vraag aan de ander. Daarmee kun je teleurstellingen voorkomen.

Mijn nieuwe partner maakt onderscheid tussen mijn en zijn/haar kinderen. Moet ik dat accepteren?

De kinderen hebben moeite met mijn nieuwe partnerEen nieuwe samengesteld gezin vergt van zowel de kinderen als de partners veel aanpassing. Als biologische ouder heb je een sterke band met je kind. Als ouder-kind, maar ook als broer-zus, ben je onlosmakelijk met elkaar verbonden door de familieband. De relatie is naast de familieband ook gebaseerd op een gedeelde historie en gezinscultuur.  De relatie met stiefouder, stiefbroer/stiefzus moet nog worden opgebouwd. Daar komt bij dat je als nieuwe partners vrijwillig voor elkaar kiest. Als partner kies je niet direct voor de kinderen van je nieuwe relatie, noch kiezen stiefbroers/-zussen voor elkaar. De nieuwe relatie brengt echter wel de nodige verandering in ieders leven.  In die zin is er sprake van nieuwe samenleving waarin de gemeenschappelijkheid nog moet groeien.

Uit voorgaande kun je opmaken dat er onderscheid te maken is tussen de relatie ouder-kind en stiefouder-kind.  Dit betekent echter niet dat je in het dagelijks leven ook daadwerkelijk onderscheid kunt maken. Het hanteren van andere regels en afspraken of uitzondering maken op regels en afspraken voor eigen kinderen, werkt eerder afstand dan verbinding in de hand. Je moet natuurlijk wel uiting aan oprechte gevoelens en emoties kunnen geven. En die zijn, zeker bij aanvang van een nieuw samengesteld gezin, anders.

In een leefgemeenschap als het samengestelde gezin geldt, zoals in elke leefgemeenschap, “Gelijke monniken, gelijke kappen”. Bij bepaalde regels, afspraken en benaderingswijzen houd je natuurlijk rekening met de leeftijd van de kinderen. Bespreek met elkaar wat jullie belangrijk vinden en stem op elkaar af voor zover gelijke behandeling billijk en eerlijk is. Als de kinderen zich gezien, fijn en veilig voelen in het nieuwe gezin, vergroot de kans dat de onderlinge relaties groeien en verstevigen.

Door het nieuwe gezin hebben we nauwelijks tijd voor elkaar. Hoe kan ik zorgen dat we meer tijd voor elkaar hebben?

Door het nieuwe gezin hebben we nauwelijks tijd voor elkaarEen duidend antwoord is hierop niet te geven. De redenen waarom je weinig tijd hebt voor elkaar kunnen enorm verschillen. Zijn er jonge kinderen die nog veel zorg en aandacht vragen? Zijn de kinderen overwegend in het nieuw samengesteld gezin aanwezig en minder bij de andere biologische ouder?  Combineer je het nieuwe gezin beiden met een baan?  Is iedereen nog zoekende naar de nieuwe plek binnen het nieuwe gezin?  Compenseer je als ouder/stiefouder, omdat je bewust bent van de niet vrijwillige opname van de kinderen in de nieuwe situatie? Heb je voldoende ruimte in huis om je terug te trekken?

Plan tijd voor elkaar

Tijd voor elkaar is echter wel een hele belangrijke pijler voor een goede relatie. Het is zeker van belang om te zoeken naar mogelijkheden om tijd voor elkaar te maken. Tijd voor elkaar maken, klinkt al niet spontaan en dat is het ook niet. Iedereen moet nog wennen aan elkaar en aan de nieuwe positie binnen de samengestelde gezinssituatie. Er ontstaat een geheel nieuwe dynamiek en die kost tijd en energie. Geleid door de waan van de dag blijft er waarschijnlijk weinig tijd over voor jezelf noch voor je relatie. Planning is het antwoord.

Samen in gesprek

Ga samen in gesprek en bepaal wat belangrijk is voor jou en voor je relatie. We veel tijd aan van alles en nog wat, maar niet altijd aan wat we echt belangrijk vinden. Vind je je relatie belangrijk, dan staat die ergens bovenaan op je lijstje. En misschien staat er ook tijd met je eigen kind(eren). Of tijd voor een gezinsmoment. Bij het invullen van een maandkalender kijk je welke activiteiten echt moeten op een bepaalde dag/tijdstip. Daaromheen plan je activiteiten die jullie echt belangrijk vinden. Dan loop je er gauw genoeg tegenaan dat je keuzes moet maken. Dat betekent niet altijd strepen. Wel is het goed te overdenken of sommige praktische dingen of verplichtingen efficiënter kunnen worden geregeld, zodat er tijd vrij komt voor andere zaken. Bijvoorbeeld je laat de kinderen eerst eten, brengt ze naar bed en gaat dan rustig met je partner tafelen. Niet alles hoeft samen!

Nu we samenwonen, lopen we tegen veel problemen aan. Kunnen we daar hulp bij krijgen?

Als je gaat samenwonen en er een nieuw samengesteld gezin ontstaat, is dat best ingewikkeld. Van tevoren kun je dit moeilijk inschatten. Zeker als je nog op de roze wolk genaamd “liefde” zit. Het is dan zelfs aan te raden om hulp te zoeken. Gek genoeg schakelen we hulp in als we autopech hebben, de computer vastloopt, een product in de winkel niet kunnen vinden, enzovoort. Hulp inschakelen als het gaat om de relatie of bijvoorbeeld de opvoeding van de kinderen, vinden we een stuk lastiger. Het voelt als persoonlijk falen.

Integendeel! Hulp inschakelen is moedig en verstandig. Een duwtje in de goede richting voorkomt misschien dat de problemen toenemen en ook dit nieuwe gezin uiteen valt. Problemen zijn er om opgelost te worden. Een nieuw samengesteld gezin brengt zo zijn eigen dynamiek en problematiek met zich mee.  Deskundige hulp met ervaring op dit gebied kan jullie zeker helpen om tot inzichten te komen en te leren omgaan met de nieuwe situatie in plaats van je daartoe overgeleverd te voelen.

De ex-partner van mijn vriend(in) bemoeit zich voortdurend met ons. Wat kan ik hier tegen doen?

De ex-partner van mijn vriend(in) bemoeit zich voortdurend met onsBij samengestelde gezinnen moeten niet alleen de partners en de kinderen wennen aan de nieuwe situatie, maar ook de ex-partners. Scheiden met kinderen is een hele ingrijpende gebeurtenis. Het proces van loslaten en richten op een nieuw leven waarbij je niet langer partners bent, maar wel samen ouders blijft, verloopt bij iedereen anders. Vaak is er een van de twee die aangeeft te willen scheiden. De ander wordt hiermee geconfronteerd en zal dit uiteindelijk onder ogen moeten zien.  Dat betekent nog niet dat het emotioneel geaccepteerd en verwerkt is op het moment dat de ex-partner een nieuwe relatie begint of zelfs kiest voor het vormen van een nieuw gezin.

Gedrag van de ex-partner

Aan het gedrag van de ex-partner kan van alles ten grondslag liggen: boosheid, verdriet, jaloezie, eenzaamheid, machteloosheid, bedreigd of onveilig voelen. Hierover communiceren is vaak niet meer mogelijk. Deze emoties kunnen zich vervolgens uiten in invloed of zelfs controle willen uitoefenen.  Samen met je partner en kinderen een nieuw gezin vormen is niet zo eenvoudig. Bemoeienis van een ex-partner maakt het er niet makkelijker op. Om conflicten te voorkomen ben je misschien geneigd je niet uit te spreken of niet duidelijk uit te spreken.  Vooral ex-partners hebben de neiging om conflicten te mijden. Deze hebben ze in het verleden misschien al meer dan genoeg gehad. Daarnaast speelt de gedeelde zorg om de kinderen een rol. Je wilt niet dat zij de dupe worden van de slechte omgang tussen hun ouders.

Samen afspraken maken

Het is goed om samen met je partner te praten over hoe hiermee om te gaan. Je kunt samen afspraken maken, zodat je helder en duidelijk bent naar de ex-partner(s). Als er een ouderschapsplan is, is het goed ervoor te zorgen dat de afspraken die jullie maken in overeenstemming zijn met dit plan. In ieder geval niet voorbij gaan aan deze afspraken. Het valt niet mee om de afspraken die je samen maakt ook daadwerkelijk om te zetten in consequent gedrag. Zeker als een ex-partner gewend is om enige ruimte te krijgen. Er zijn misschien ingeslepen patronen in de interacties en die verander je niet zomaar. Je kunt elkaar daarbij helpen. Om te beginnen door het elkaar niet aan te rekenen als het af en toe mis gaat. Samen bespreken, elkaar tips geven ofwel met een mooi woord feedforward om vervolgens weer een nieuwe poging te doen.

Je bent er samen niet op uit om een ex-partner buiten spel te zetten. Duidelijk en helder zijn kan prima gepaard gaan met een respectvolle omgang.

Over de schrijver
Mijn naam is Anita Uittenbogaart. Ik ben eigenaar van RelatieZaak in Nijmegen en geregistreerd counselor bij het RBCZ en ABvC. Ik begeleid bij relatieproblemen en biedt hulp voor mensen die de kwaliteit van hun relatie willen verbeteren of zich afvragen of ze wel samen verder willen. Dankzij gesprekken kan ik stap voor stap helder krijgen wat er speelt, welke behoeften er zijn en wat je van je relatie verwacht. Wanneer communiceren een uitdaging is, breng ik de communicatie in jullie relatie op gang. Dit in een veilige setting waarin je jezelf open en eerlijk uit. Je treft een integere, spontane vrouw die communicatief vaardig is en haar vak goed verstaat. Ik weet hoofd- en bijzaken te scheiden en ik vind dat luisteren belangrijker is dan oordelen.
Peter Van wijns
Door

Peter Van wijns

op 13 May 2020

Ik wil Lord Bubuza bedanken voor het wonder dat hij in mijn familie heeft verricht, mijn vrouw en ik zijn door een scheiding gegaan, mijn vrouw stond erop om van mij te scheiden ondanks mijn smeekbeden. Ik bedroog haar en ze kwam erachter en mijn huis was een hel. Ze weigerde me te vergeven. Ik ging naar iedereen die ik kende om het probleem op te lossen, maar het mocht allemaal niet baten en tijdens dit proces werd ontdekt dat bij mijn vrouw borstkanker werd vastgesteld en het was een zeer kritieke toestand voor haar tijdens de scheiding en de kanker Maar ze zei dat ze liever buiten mijn huis stierf omdat ik vals speelde. Ik ontmoette een vriend die me voorstelde aan heer Bubuza, de spreuk-caster, heer Bubuza verzekerde me dat hij een spreuk zou uitspreken die mijn vrouw de scheiding zou doen vergeten en haar ook alleen van de kanker zou genezen als ik alles kan doen wat hij zou vragen ik deed wat ik strikt deed en in minder dan 16 uur vergat mijn vrouw de scheiding en de kanker verdween alsof ze nooit had bestaan ​​en mijn huis was weer vredig. Ik was zo verrast. Ik wil de wereld mijn getuigenis laten weten omdat ik nu een gelukkig leven leid. Neem contact op met Lord Bubuza via WhatsApp: +1505569 0396 of via e-mail: lordbubuzamiraclework@hotmail.com..

Reactie plaatsen

Koekje erbij?