Page content

Nieuw samengesteld gezin, nieuwe financiële situatie!

Nieuw samengesteld gezin, nieuwe financiële situatie!

RelatieZaak staat dagelijks in contact met oude en nieuwe relaties. In het geval van nieuwe relatie en kinderen, hebben we het al gauw ook over ‘nieuw samengestelde gezinnen’. Hoe zit het met de rechten en plichten van deze nieuwe partner? En diens eventuele ex-partner en kinderen? Is er nog recht op partneralimentatie? Verandert er iets aan de kinderalimentatie bij samenleven? Zijn nieuwe partners ook altijd fiscale partners? Wat betekent een nieuwe partner voor het Kind Gebonden Budget? En voor de andere toeslagen? Het leven wordt er met een nieuwe partner in ieder geval niet simpeler van … hopelijk wel gelukkiger.

nieuw samengesteld gezin, nieuwe financiële situatie

De nieuwe financiële situatie onder de loep

Kinderalimentatie

Bij een nieuw samengesteld gezin hoort een nieuwe financiële situatie. Als jullie gaan samenwonen of trouwen heeft dit invloed op de alimentatie. Bij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap wordt de nieuwe partner zelfs automatisch stiefouder van de kinderen (thuiswonend en uitwonend). Stiefouders zijn net als ouders onderhoudsplichtig. Wanneer jullie een samengesteld gezin vormen is het verstandig opnieuw de kinderalimentatie te laten berekenen.

Partneralimentatie

De afspraken over de hoogte van de partneralimentatie zijn vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Jij en je ex-partner hebben samen afgesproken hoe lang de partneralimentatie moet worden betaald. Hebben jullie niets afgesproken? Dan eindigt de partneralimentatie als:

  • de wettelijke termijn* verstrijkt;
  • jij of je ex-partner overlijdt;
  • je als alimentatiegerechtigde hertrouwt, duurzaam gaat samenwonen* of een geregistreerd partnerschap aangaat.

* Als je gescheiden bent na 1 juli 1994, dan gelden de volgende wettelijke termijnen van de alimentatieduur:

  • Een periode van twaalf jaar als er sprake is van een huwelijk met kinderen of een huwelijk zonder kinderen dat langer dan vijf jaar heeft geduurd.
  • Een periode van maximaal vijf jaar als het huwelijk niet langer dan vijf jaar heeft geduurd en jullie geen kinderen hebben. De alimentatieduur is dan net zo lang als de duur van het huwelijk.
  • De termijn gaat in op de dag dat je scheiding wordt opgenomen in de burgerlijke stand van de gemeente.

* Met ‘duurzaam samenwonen’ bedoelen we dat je samen met iemand anders blijvend een gezamenlijk huishouding voert. Je hoeft hiervoor geen geliefden te zijn!

Afspraken maken

Buiten een nieuwe financiële situatie, brengt het vormen van een nieuw samengesteld gezin ook andere veranderingen met zich mee. Om problemen te voorkomen is het belangrijk om afspraken op papier te zetten in de vorm van een ouderschapsplan. In een ouderschapsplan staan alle afspraken over de omgangsregeling, de financiën en alimentatie, maar ook over jullie gezamenlijke opvoeding. Het is verstandig hiervoor een mediator in te schakelen. Een mediator zorgt ervoor dat de juiste afspraken gemaakt worden tussen de verschillende partijen en kan meteen de financiële veranderingen inzichtelijk maken.

Hebben jullie de nieuwe financiële situatie van jullie nieuw samengesteld gezin al onder de loep gelegd?

Laat een berichtje achter!

Comment Section

0 reacties op “Nieuw samengesteld gezin, nieuwe financiële situatie!

Plaats een reactie


*