arrow_drop_up arrow_drop_down
1 september 2018 

Komt gelukkig zijn echt vanuit jezelf?

De ander maakt je niet gelukkig

Een relatie; je bent waanzinnig gelukkig als je hem aangaat, maar ervaart de diepste pijn zodra sprake is van een breuk. Eenzaamheid treedt op, je voelt je afgewezen. Dit terwijl je je tot voorkort nog zo goed voelde. Die gevoelens van afwijzing en eenzaamheid komen voort uit een menselijke vergissing: we gaan ervan uit dat het de ander is die je gelukkig maakt.

Afhankelijkheid

AfhankelijkheidAnderen maken je niet gelukkig. Dat is een vrij natuurlijke misvatting die voortkomt uit onze jeugd. Als kind ben je afhankelijk van je ouders. Ouders voeden een kind veelal liefdevol en met de allerbeste bedoelingen op, waarbij ongewenst gedrag vanuit liefde en overtuigingen wordt gecorrigeerd. Een kind zoekt grenzen op, ouders geven grenzen aan. Correcties en overtuigingen geven het kind, hoe goedbedoeld door ouders ook, het gevoel niet goed te zijn zoals het is.

Ondermijnend zelfbeeld

Ondermijnend zelfbeeldZo wordt iedereen tijdens zijn jeugd geconfronteerd met afhankelijkheid en de angst om afgewezen te worden door ouders. Bij het ene kind is de angst voor afwijzing sterker aanwezig dan het andere. Toch heeft iedereen zich hoe dan ook geschikt naar zijn ouders, geprobeerd indruk te maken of zich anders voorgedaan om liefde te ontvangen. Daarbij kunnen opmerkingen en overtuigingen van ouders zich bij een kind manifesteren, resulterend in een ondermijnend zelfbeeld dat pas in een latere levensfase tot uiting komt. Negatieve geloofsovertuigingen als ‘ik ben niets waard’, ‘ik doe het niet goed’ of ‘ik ben zwak’ zijn voorbeelden van een hieruit voortkomende ingebeelde identiteit. Die ingebeelde negativiteit strookt niet met de ratio van een volwassene. Als volwassene weet je dat je beschikt over inlevend vermogen, in enige mate intelligent bent en er goed uitziet. Toch, wanneer je in de steek wordt gelaten door je partner, kunnen angst en minderwaardigheid gevoelens zijn die terugkeren.

Onbewust zoektocht

Onbewuste zoektochtLiefdesrelaties komen vaak voort uit een onbewuste zoektocht naar een persoon die eigenschappen heeft die overeenkomen met die van ouders. Het grote verschil is dat de geliefde je, zeker in het begin van een relatie, prijst in plaats van afwijst. Volgens hem of haar mag je er zijn, ben je intelligent en zie je er goed uit. Zo heb je een heerlijk gevoel en ben je stukken minder kritisch naar jezelf. Nu de crux: je denkt dat je partner ervoor zorgt dat je je zo goed voelt. Langzamerhand word je afhankelijk van die ander en ben je bang om je goede gevoel te verliezen. In de meeste situaties geldt dat andersom ook; ook de ander wordt gerustgesteld en hij of zij wil jullie liefde koesteren. Zo ga je samen praten en maak je afspraken over de manier waarop jullie de liefde in stand kunnen houden.

Het averechtse effect van het ontwijken van angst

Stel je voor: je valt op iemand met een aardige dosis intellect; een eigenschap waarvan je overtuigd bent dat je hem zelf slechts in minimale mate bezit. Op hetzelfde moment ben je best tevreden over je voorkomen, maar lijkt je nieuwe partner daar minder waarde aan te hechten bij jou. Zo voelen jullie je beiden gevleid. In de maanden die volgen doen zich langzaam maar zeker situaties voor, waarin het kennisverschil het jou moeilijk maken. Wederom raak je overtuigd van het feit dat je niet zo pienter bent. Een angst die de verkeerde kant op werkt. Jezelf beschermen tegen angst zorgt, in welke vorm dan ook, voor een knelpunt. Op een gegeven moment wordt dat, voor op zijn minst een van de twee partners, teveel.

Omdenken

OmdenkenBegaan zijn met jezelf, dat kun je leren. Je kunt proberen om de gedachten, waarmee je jezelf afwijst, te gaan benoemen en herkennen. Vervolgens is het de kunst je gewoonweg te realiseren dát je het doet. Het is namelijk niet verkeerd, maar gewoon onwaar. Je bent zoals je bent en het is een leerproces van omdenken om dat te gaan ervaren.
Jij bent jij. Bekijk jezelf eens met de blik van een vriend en probeer naar jezelf te glimlachen in plaats van dat je jezelf afwijst. In plaats van ruimte voor verdriet, ontstaat een vriendschap met jezelf. Het goede gevoel komt dit keer vanuit jezelf, daar waar je er normaalgesproken anderen voor nodig hebt. Hierdoor wordt de angst om verlaten te worden kleiner. Betekent dat dat je niemand meer nodig hebt? Dat je enkel verbonden hoeft te zijn met jezelf? Nee: je gaat je zeer verbonden voelen met een ander die oprecht in je geïnteresseerd is. Op dat moment ervaar je dat dat gevoel steeds vaker vanuit jezelf komt.

Onafhankelijkheid

Onafhankelijkheid. Man en vrouw doen leuke dingen apart maar ook samen.

In een gezonde relatie hebben twee mensen het redelijk tot goed met elkaar. Ze ervaren ieder hun vrijheid en voelen zich, op hetzelfde moment, samen geborgen. In de praktijk heeft dit een grote kans van slagen wanneer een relatie rustig wordt opgebouwd. Spreek een enkele keer af en onderneem samen vrijblijvend leuke dingen. Kies voor een situatie waarin iedere partner zichzelf voorop stelt. Onafhankelijkheid creëert geluk waardoor je als mens meer kunt geven.

(On)Feilbaar denken

Wil je de werkelijkheid leren te vergelijken met je eigen gedachten? Op dat moment wil je minder hinder ondervinden onwerkelijke gedachten. Oefening baart kunst en kan resulteren in een situatie waarbij het mogelijke einde van een relatie niet ten koste gaat van jouw eigen geluk en zelfwaardering. Op het moment dat je partner laat merken dat hij of zij niet meer voor je kiest of uitspreekt dat je niet leuk genoeg meer bent, is de waardering voor jezelf gegroeid en vind jij jezelf wel leuk genoeg. Dit terwijl je eigenwaarde voorheen gebaseerd was op die ander en je afwijzing ervoer. Het is logisch dat je het samenzijn of de ander mist maar juist door pijn te ervaren in plaats van te lijden, blijf je bij de werkelijkheid. Lijden komt voort uit de gedachten die je hebt over de realiteit en die als waarheid te zien. Op het moment dat je pijn ervaart, wees dan lief voor jezelf en accepteer dat dat een natuurlijk gevoel is in plaats van te verdrinken in gedachten. Het is oke. Het is zoals het is.

Jij hebt de regie

Jij hebt de regie!Des te meer tijd partners samen doorbrengen, des te uitdagender het wordt de liefde in stand te houden. We hebben behoefte aan ruimte voor onszelf. Vreemd eigenlijk, gezien partners er vaak gauw voor kiezen samen te wonen. Enfin, in welke situatie je ook verkeert, je kunt ervoor zorgen dat je verantwoordelijk blijft voor je eigen gevoelens. Zolang je het gesprek maar met elkaar aan blijft gaan en uitspreekt wat je voelt. Doet zich een situatie voor waarbij je herkent dat de onzekerheid naar boven komt? Kijk daar dan opnieuw vriendelijk naar. Blijf bij jezelf. Daarna kun je de ander weer opzoeken. Hij of zij hoeft je niet te verlossen van onzekerheid, dat kun je zelf.

Wat is jouw mening?

Wat heb jij voor ervaring? Komt gelukkig zijn echt vanuit jezelf of is het je partner die je gelukkig maakt? Laat het ons weten!

Over de schrijver
Wij van RelatieZaak zijn er om jou te helpen en ondersteunen bij relatieproblemen en scheiding. Enerzijds is onze missie om jou op weg te helpen waardoor je weer zicht krijgt op de toekomst. Anderzijds geven we je de beste tips, adviezen en delen nieuwe informatie via onze blogs, video's en workshops. Of je nu relatieproblemen hebt, gaat scheiden of rust wilt creëren in je nieuw samengesteld gezin, wij helpen je op weg. We doen dit met een zeer gemotiveerd team bestaande uit een relatiecounsellor, Kies-Coach, bewegingscoach, mediator, fiscaal jurist, makelaar en een financieel en juridische adviseur.
Reactie plaatsen

Koekje erbij?