arrow_drop_up arrow_drop_down
KIES-Coaching geeft jou kinderen een stem bij scheiding

Kind in scheiding

Begeleiding bij echtscheiding voor kinderen en ouders

Elkaar beter begrijpen door goede communicatie

Begrip voor elkaar

Communicatie verbeteren

Deskundig advies door jaren ervaring

Deskundig

Bewezen positief resutaat

Samen beslissen over het belang van de kinderen na echtscheiding

Belang van de kinderen

Samen beslissingen nemen

Professionele hulp voor ouders en kinderen bij echtscheiding

Professionele begeleiding

Voor ouders en kinderen

Emoties verwerken bij een echtscheiding

Rouwverwerking

Emoties begrijpen

Grip op de huidige en toekomstige situatie

Heden en toekomst

Denken in mogelijkheden

Hulp voor het gezin om een scheiding te verwerken

Kinderen en ouders verwerken uiteenlopende gevoelens en hebben ruimte nodig om een breuk te verwerken. Zodra ouders en kinderen kunnen omgaan met de nieuwe situatie en de scheiding een plek geven, zorgt dat voor een vertrouwd gevoel. Vertrouwen in de huidige situatie en de toekomst. Ik help kinderen en ouders dit vertrouwen te creëren door:


  • met de ouders enkele gesprekken te voeren om in te schatten wat nodig is waarna een plan van aanpak ontstaat en kinderen vervolgens kunnen worden betrokken. Dat laatste is mede afhankelijk van de leeftijd van kinderen;
  • het gesprek zo te begeleiden dat onderling begrip vergroot en communicatie verbetert. Soms wordt gewerkt met korte huiswerkopdrachten zodat dat de uitkomst van gesprekken in de praktijk daadwerkelijk wordt toegepast.
Vaak zorgen enkele sessies gezinsbegeleiding/gezinscoaching al voor een verbeterde sfeer in huis, een verandering van communicatie en meer begrip voor elkaar.
Laat kinderen niet de dupe worden van je scheiding

Jeroen en Linda

Met de handen in het haar

"Geen idee hoe we onze scheiding moesten aanpakken. Een ding was zeker. Onze kinderen mochten absoluut niet de dupe worden. Hoe ga je om met emoties en verdriet en hou je toch alles draaiende. Anita heeft ons hiermee geweldig geholpen. Een open blik, een luisterend oor en goede adviezen heeft ons veel pijn en verdriet bespaard. Bedankt Anita! "

Kind in scheiding

RelatieZaak begeleidt het gezin

In mijn praktijk help ik kinderen in een veilige omgeving uiting te geven aan alle gedachten en emoties die de scheiding bij ze oproept. Daarnaast begeleid ik ouders in het emotionele proces van de echtscheiding en bij hun taak als ouder om een kind zo goed mogelijk door de periode van de scheiding heen te helpen. Zo zorgen we er samen voor dat de goede band tussen ouders en kinderen in stand blijft of hersteld wordt.
Het programma KIES

Het programma KIES

Kinderen in Echtscheidingssituatie (KIES) is is een spel- praatgroep voor kinderen van gescheiden ouders. Onder leiding van een KIES-coach wordt in 8 bijeenkomsten gewerkt aan de verwerking van de echtscheiding van de ouders. KIES-Coaching in een groep wordt georganiseerd op scholen en altijd onder begeleiding van twee coaches. Ik geef samen met een Susan Weerd, een zeer ervaren Kies en Kindercoach, dit programma op scholen.

Vergoedingen gezinsbegeleiding bij scheiding

Kosten gezinsbegeleiding

Ik hecht waarde aan transparantie en werk met een vergoeding per uur. Dit tarief is gelijk of je alleen komt, samen met partner, familie of kinderen.
uurtarief is 95 euro (incl btw) / per uur
Ook voor telefonisch - of mailconsult geldt dit uurtarief waarbij je uiteraard alleen betaalt voor de tijd die daaraan besteed is.

Als counsellor ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging ABvC en geregistreerd bij de RBCZ. Als je aanvullend verzekerd bent, worden de kosten vaak gedeeltelijk vergoed met een maximaal bedrag per dag (per sessie). De hoogte is afhankelijk van jouw aanvullende pakket.
Informatie hierover kun je vinden op de Zorgwijzer. Om zeker te zijn van de eventuele vergoeding, adviseer ik je contact op te nemen met jouw zorgverzekeraar. Vermeld daarbij het lidmaatschap ABvC en registratie RBCZ.

Gratis kennismakingsgesprek

Maak gratis kennis met mij

Ik nodig jullie van harte uit om kennis te maken. Dit is kosteloos en vrijblijvend. Tijdens ons kennismakingsgesprek luister ik naar wat de hulpvraag is en ervaren jullie hoe het voelt met mij in gesprek te zijn. Vervolgens informeer ik jullie over mijn werkwijze, praktische zaken, kosten en vergoedingen. Jullie nemen rustig de tijd om te samen te bespreken of ik als counsellor met mijn werkwijze aansluit op jullie hulpvraag..

Omdat kindgeluk mij aan het hart gaat!

Koekje erbij?