Page content

Emoties

Wat zijn emoties?

Emoties zijn (on)bewuste, automatische reacties van mensen op externe factoren. Deze worden opgeroepen door gebeurtenissen en gedachten. Emoties kunnen worden ondergebracht in 4 basisemoties: boosheid, verdriet, blijheid en angst. Elk van deze basisemoties kan in uiteenlopende mate worden ervaren. Zo zorgt de ene prikkel ervoor dat je je gefrustreerd, boos, kwaad of woedend voelt en de andere prikkel voor een gevoel van tevredenheid, enthousiasme, blijheid of enorme vreugde.

Emoties

 • Onbewuste emoties, ook wel primaire emoties genoemd, zijn automatische reacties op gebeurtenissen om te overleven. Denk hierbij aan een schrikreactie. Voor overleving is het belangrijk dat sommige reacties direct volgen op een bepaalde prikkel;
 • Bewuste emoties, ook wel secondaire emoties of gevoelens genoemd, treden op nadat het brein een prikkel heeft herkent, verwerkt en er een betekenis aan heeft gegeven.

De soort emotie en de mate waarin je hem ervaart, is gekoppeld aan eerdere ervaringen en je DNA: hetgeen je aanleerde en hetgeen aangeboren is. Deze combinatie maakt dat mensen anders reageren op precies dezelfde gebeurtenis.

Hoe leer je omgaan met emoties?

 • We maken onderscheid tussen emoties en gevoelens.
  Een emotie is een affectieve reactie op een in- of externe gebeurtenis en zorgt voor een lichamelijke reactie. Die reactie verschilt per persoon, omdat aanleg en ervaringen van mensen uniek zijn;
 • Gevoelens zijn die emoties die door je hersenen zijn herkend, verwerkt en waar betekenis aan is toegekend. Van gevoelens ben je jezelf bewust.

Leren omgaan met emoties begint met de bewustwording. Pas wanneer je je bewust bent van een emotie, kun je er invloed op uit oefenen. Er zijn diverse behandelwijzen om je daarbij te helpen:

 • EMDR is een behandelwijze die vooral wordt ingezet bij bewustwording en de verwerking van een trauma;
 • RET richt zich is op de bewustwording van de samenhang tussen gebeurtenis, gedachten, gevoelens en gedrag. RET is een cognitieve vorm van gedragstherapie.

Sommige behandelingen gaan uit van een bepaalde volgorde van gebeurtenissen waarbij het gevoel de bewustwording is van een lichamelijke reactie. Andere behandelwijzen gaan uit van wederzijdse invloed waarbij de lichamelijke en gevoelsreactie gelijktijdig optreden nadat een prikkel in de hersenen is verwerkt. Uit onderzoek en de praktijk blijkt dat cognitieve gedragstherapie een behandelwijze is die veel wordt toegepast met een positief effect.

Al met al start het leren omgaan met bewustwording. Je neemt bewust waar wat je voelt en hoe je reageert op een gebeurtenis. Pas dan ben je in staat om invloed uit te oefenen. Er zijn meerdere manieren om dat voor elkaar te krijgen. Kies daarom voor een werk- of behandelwijze die bij je past.

  Laat een berichtje achter!

  Comment Section

  0 reacties op “Emoties

  Plaats een reactie


  *