arrow_drop_up arrow_drop_down
27 maart 2019 

Is relatietherapie het laatste redmiddel?

Doel van relatietherapie

Vaak hoor je dat relatietherapie wordt ingezet als laatste redmiddel wanneer een relatie bijna dreigt stuk te lopen. Zo hebben velen het idee dat relatietherapie zich enkel richt op stellen waar het niet goed mee gaat of partners die telkens in ruzies vervallen. Relatietherapie richt zich echter op de verbetering van een relatie, ook wanneer sprake is van relatief eenvoudige problematiek. De therapie maakt het makkelijk om een goede band te behouden, op te bouwen en het verkleint de kans dat een relatie op de klippen loopt. Als dan toch besloten wordt de relatie te beëindigen helpt de therapeut bij de afronding ervan.

Hart aan draadje verbonden

Wanneer komt een relatie in aanmerking voor therapie?

  • Telkens tegen dezelfde grote of kleine conflicten aanlopen waardoor een probleem onopgelost blijft;
  • Gefrustreerd zijn omdat de een de behoeften van de ander onvoldoende goed begrijpt;
  • Niets liever willen dan dat de een begrijpt hoe de ander denkt of zich voelt;
  • Er is sprake van een kleine of grote afstand tussen twee partners die nog kan worden overbrugd;
  • Bereid zijn een therapeut te zoeken om, in een vertrouwde omgeving, verwachtingen af te stemmen en aan het werk te gaan.

Oorzaken van relatieproblemen

Er zijn uiteenlopende oorzaken die voor relatieproblemen kunnen zorgen. Vaak wordt een relatietherapeut ingeschakeld omdat het water aan de lippen staat. Het is duidelijk dat de relatie zonder actie, onherroepelijk ten einde zal lopen. In die gevallen ligt de oorzaak meestal in problematiek die zich door de jaren heen heeft opgebouwd. Zie het als een sluipmoordenaar die onopgemerkt zijn werk gedaan heeft omdat partners druk in de weer waren. Werk, het gezin en allerlei sociale bezigheden zorgden er logischerwijs voor dat deze sluipmoordenaar onopgemerkt bleef. Wanneer er wel onenigheden ontstonden, werden brandjes geblust. Echt aandacht hebben voor een onenigheid stond onder aan de lijst omdat andere zaken voor gingen. Zoals Esther Perel verwoord: Buiten de deur krijgt iedereen ‘the best of you’ en je partner mag het thuis doen met ‘what’s left of you’.

Het kan ook zo zijn dat een plotselinge heftige gebeurtenis als ziekte, ontslag, het verlies van een dierbare of een financieel probleem zorgt voor stress die relatie onder druk zet. De verschillen in persoonlijkheid die eerder als positief werden ervaren, zorgen onder druk van stress plotseling voor verstoring, onbegrip en irritatie. Stress kan binnen relatief korte tijd enorm met een relatie aan de haal gaan. Wanneer er vervolgens weinig wordt gecommuniceerd en op elkaar afgestemd, zorgt dat voor problemen.

Problemen en verbeteringen in kaart brengen

Oplossing en oplossingen in kaart brengenZo is er zelden één concrete oorzaak van een relatieprobleem. Om het probleem en de mogelijke verbeteringen in kaart te brengen, is het nodig om naar de totale context te kijken. Welke factoren werken verstorend, terwijl ze juist zouden moeten zorgen voor verbinding en versterking? Hebben partners controle over die factoren? Kunnen partners de factoren beïnvloeden? In het geval van de ene factor is het de moeite waard ermee aan de slag te gaan, in andere geval is het een ware kunst te leren iets te accepteren omdat er simpelweg weinig aan te veranderen valt. Accepteren, maar soms ook loslaten. Loslaten is meer dan accepteren, omdat iemand ergens afstand van durft te nemen.

De kracht van een deskundig relatietherapeut.

Zodra partners in een relatietherapeut een integere gesprekspartner vinden met een passende werkwijze, maar belangrijker een therapeut waarbij ze zich vertrouwd voelen, kan aan de versterking van de relatie worden gewerkt. Onafhankelijk van de oorzaak van bepaalde relatieproblemen.
Een relatietherapeut kan zijn of haar deskundigheid onderbouwen met een opleiding en certificering. Professioneel relatietherapeuten zijn aangesloten bij beroepsverenigingen en officieel als therapeut geregistreerd. Dit geeft partners de garantie dat therapeut onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) valt.

De start van een traject

Partners doen er goed aan om, voor aanvang van relatietherapie, verwachtingen naar elkaar uit te spreken. Wat willen partners veranderen, bespreken en wat is het doel? In hoeverre zijn partners bereid om aan het werk te gaan? Het antwoord op dit soort vragen bevordert de therapie. Daarbij zijn vertrouwen, betrokkenheid en inzet een soort van vereiste om met behulp van relatietherapie verandering teweeg te brengen. De relatietherapeut zal, vanuit dat vertrouwen, die betrokkenheid en die inzet, samen met partners in kaart kan brengen hoe de huidige situatie eruitziet, sterktes en zwaktes verhelderen en het gesprek aangaan over de wenselijke situatie en de mogelijkheden om die situatie te bereiken.

Weloverwogen beslissen

Wel overwogen beslissenHet kan natuurlijk zijn dat mede door de therapie partners tot de conclusie komen dat het beter is om, met dankbaarheid voor wat ooit was, de relatie te beëindigen. Niet vanuit negatieve emoties er een punt erachter zetten, maar weloverwogen en met respect voor de partner waar je zoveel mee gedeeld hebt.
Vooral als er kinderen zijn is het goed afronden enorm belangrijk. Tenslotte zul je als niet alleen als ex-partners, maar ook als ouders nog met elkaar te maken hebben. En de onhebbelijkheden waarmee je jezelf geconfronteerd voelde tijdens de relatie, zul je ook tegenkomen in je rol als ouders. Therapie houdt niet per se op als de stekker uit de partnerrelatie wordt getrokken. De therapeut kan helpen om vorm en inhoud te geven aan een nieuwe relatie, namelijk die van gedeeld ouderschap.

Heeft relatietherapie jullie geholpen? Deel hier je ervaring.

Over de schrijver
Mijn naam is Anita Uittenbogaart. Ik ben eigenaar van RelatieZaak in Nijmegen en geregistreerd counselor bij het RBCZ en ABvC. Ik begeleid bij relatieproblemen en biedt hulp voor mensen die de kwaliteit van hun relatie willen verbeteren of zich afvragen of ze wel samen verder willen. Dankzij gesprekken kan ik stap voor stap helder krijgen wat er speelt, welke behoeften er zijn en wat je van je relatie verwacht. Wanneer communiceren een uitdaging is, breng ik de communicatie in jullie relatie op gang. Dit in een veilige setting waarin je jezelf open en eerlijk uit. Je treft een integere, spontane vrouw die communicatief vaardig is en haar vak goed verstaat. Ik weet hoofd- en bijzaken te scheiden en ik vind dat luisteren belangrijker is dan oordelen.
Reactie plaatsen

Koekje erbij?