arrow_drop_up arrow_drop_down
Hoop, vertrouwen, inzet en commitment
27 december 2020 

Hoop, vertrouwen, inzet en commitment

We kijken terug op een jaar waarin Corona overheerst. Wie had verwacht dat we in deze situatie terecht zouden komen? Pas als gevaar, dreiging en gebrek echt op onze voordeur klopt, beseffen we dat we niet onschendbaar zijn.

Het besef dat wij normaliter in grote vrijheid leven, ons veilig voelen en er amper sprake is van gebrek is tot velen van ons doorgedrongen. Het is ons zo gewoon dat er zelfs mensen zijn die denken dat ze er recht op hebben, dat het dingen zijn die je kunt opeisen.

Behalve angst, verdriet, eenzaamheid en onzekerheid, houdt Corona ons een spiegel voor. We willen wel minder, maar niet veel minder. We willen wel onze vrijheid wel beperken, maar niet te veel en zeker niet te lang.  We willen wel klappen voor onze zorgverleners, maar dan wel voor resultaat.

Terwijl de wereld op zijn kop staat, gaan we het allerliefste door met wat we altijd al hebben gedaan en waarmee we ons bestaan zinvolle inhoud geven: werken, klussen, erop uit gaan, sporten, vieren, kopen…veel kopen. We willen niet kwijt wat ons bestaan inhoud heeft gegeven.

Het is de religie anno 2020. Het geloof dat wij mensen de dienst uitmaken, vooruitgang bewerkstelligen en onze verworvenheden verdiensten zijn waar we recht op hebben. Kortom dat wij mensen het programma des levens bepalen en de aardbol met alles wat er verder op leeft zich daaraan aanpast.  We vergeten dat we onderdeel zijn van een systeem. Een systeem dat zich niet van bovenaf laat mangelen, maar waarin alles met elkaar verbonden is.

Als er iets verandert, verandert alles mee!  Alles verandert en dat is nooit anders geweest; of wij dat nou als aangenaam ervaren of niet.  En al zijn wij niet in charge en bepalen wij niet het program des levens, wij hebben wel invloed. Deze invloed – zo blijkt – is groot. Laten we deze aanwenden om dat wat nu ten kwade is ten goede te keren. Dat betekent wel dat we in beweging moeten komen, dat we ons gedrag moeten veranderen, dat we ‘offers’ moeten brengen om de wereld mooier en gezonder te maken.

“Je hebt je les pas geleerd, als je anders handelt.”  Je leert van lijden. Lijden zet aan tot verandering. Sommigen leren snel en zijn zich al snel bewust dat nog meer lijden niets oplevert. Sommigen zijn hardleers en moeten komen tot het punt van ondraaglijk lijden om tot verandering te komen. En als het de ver van je bed show is…laat dan eerst die ander maar veranderen, dan zie ik wel of ik ook mee moet doen. We hebben altijd ijzersterke argumenten waarom de ander moet veranderen en uitstekende smoesjes om dat vooral zelf niet te moeten.  Eerst jij een vaccinatie en dan volg ik wel een keer, of niet.

Corona laat niet met zich sullen. Houdt geen rekening met grenzen, rijk of arm,  goed of kwaad. Corona zet zonder pardon de wereld op zijn kop en zorgt ervoor dat we moeten omdenken. Ons in de spiegel laat kijken en zegt: “Willen jullie nog meer ellende of gaan jullie gezond verstand aanwenden om elkaar en moeder aarde met respect te behandelen? Zeg het maar!”

Kan me niet voorstellen dat we nog meer ellende willen en ik hoop uit het diepst van mijn hart dat er niet meer lijden nodig is om tot dat besef te komen. Niet meer pijn, eenzaamheid, strijd, angst, opstandigheid, boosheid, enzovoort nodig is om het anders te doen. We moeten het samen doen. Inmiddels klinkt het cliché, maar het is o zo waar! Cliché maar niet minder waar is de uitdrukking: “Verbeter de wereld en begin bij jezelf.” Geen smoesjes meer waarom jij niet mee hoeft te doen, maar de ander wel. Ooit klopt lijden ook op jouw voordeur.

De wereld, onze moeder aarde, redt zich wel. Of wij mogen blijven meedoen, zal afhangen van ons gedrag. Corona zal zich ook op 1 januari 2021 nog laten gelden. Laten wij het nieuwe jaar ingaan met hoop en vertrouwen enerzijds en inzet en commitment anderzijds. We kunnen het tij keren en deze crisis als kans zien om het anders en beter te doen.

Een inspirerend, gezond en liefdevol 2021 gewenst!

Over de schrijver
Mijn naam is Anita Uittenbogaart. Ik ben eigenaar van RelatieZaak in Nijmegen en geregistreerd counselor bij het RBCZ en ABvC. Ik begeleid bij relatieproblemen en biedt hulp voor mensen die de kwaliteit van hun relatie willen verbeteren of zich afvragen of ze wel samen verder willen. Dankzij gesprekken kan ik stap voor stap helder krijgen wat er speelt, welke behoeften er zijn en wat je van je relatie verwacht. Wanneer communiceren een uitdaging is, breng ik de communicatie in jullie relatie op gang. Dit in een veilige setting waarin je jezelf open en eerlijk uit. Je treft een integere, spontane vrouw die communicatief vaardig is en haar vak goed verstaat. Ik weet hoofd- en bijzaken te scheiden en ik vind dat luisteren belangrijker is dan oordelen.
Reactie plaatsen

Koekje erbij?