Financieel, Fiscaal en Juridisch advies bij Scheiden | RelatieZaak
Antwoorden op financiële, juridische en fiscale vragen bij echtscheiding

"Scheiden zonder tegenvallers"

Inzicht in ieder financieel, fiscaal en juridisch aspect

Voorkom onverwachte financiële tegenvallers na scheiding

Na de scheiding wil je onverwachte financiële tegenvallers voorkomen. Zeker omdat een relatiebreuk vaak al verdrietig genoeg is. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de stellen geen overzicht heeft over financiële, fiscale en juridische zaken. 80% van de mensen die niet kiezen voor een specialist, geeft aan hier later spijt van te hebben. Van alle stellen die wel kiezen voor een specialist, raadt 90% dit een ander ook aan. Als RelatieZaak zorgen we voor:


  • onafhankelijk advies gebaseerd op realistische mogelijkheden;
  • financiële afspraken, die we maken in samenspraak;
  • de meest optimale fiscale oplossingen;
  • inzicht in je financiële positie na scheiding;
  • een kostenbesparende en vlotte afwikkeling;
  • deskundige begeleiding met een informeel karakter;
  • rust en duidelijkheid.

Zakelijk maar altijd met gevoel, rechtvaardig en onpartijdig

Marianne

Helder, Inzichtelijk en Meelevend

"We zijn samen naar Sacha gegaan voor een mediation traject. Sacha bekeek onze situatie zakelijk maar ook met gevoel. Ze is rechtvaardig en onpartijdig. Het werd ons al snel duidelijk dat ons financieel veel regelwerk te wachten stond. Gelukkig konden we direct schakelen met de advocaat en financieel adviseur uit het team van RelatieZaak. De korte lijnen zorgden voor een goede focus. Er ontstond voor ons beiden een goed beeld over de financiële situatie na de scheiding. Sacha bedankt voor al je goede adviezen!"

Financieel, Fiscaal en Juridisch Advies

Helder financieel en fiscaal overzicht na echtscheiding

Helderheid

Financieel en fiscaal overzicht

Geen onverwachte financiële tegenvallers na scheiding

Concreet

Vastberaden over de toekomst

Geen juridische gevolgen achteraf

Zekerheid

Geen juridische nasleep

Optimale oplossingen door deskundige begeleiding

Deskundigheid

Oplossingen dankzij expertise

Persoonlijk plan voor financieel overzicht na scheiding

Duidelijke afspraken

Vastgelegd in persoonlijk plan

Kostenbesparend door een vlotte afwikkeling

Voordelig tarief

We gaan effectief te werk

Gratis kennismakingsgespek voor financieel, juridisch en fiscaal advies

Het gratis kennismakingsgesprek

We nodigen jou en/of je (ex)partner van harte uit om kennis te maken. Dit is kosteloos en vrijblijvend: gedurende het gesprek geef jij aan welke aspecten je wilt bespreken en bekijken. Je ervaart zelf of je je bij ons op je gemak voelt. Daarna geven we een eerlijk advies over wat we voor je kunnen betekenen en vertellen we welke kosten en mogelijke vergoedingen gelden. Zo bepaal jij of jouw wens aansluit op onze werkwijze.

Financieel, fiscaal en juridisch advies bij echtscheiding

Het traject financieel, fiscaal en juridisch advies

Als uit ons kennismakingsgesprek blijkt dat de financiële situatie iets ingewikkelder is dan standaard, denk aan een eigen bedrijf of groter vermogen, dan adviseert de mediator een fiscaal jurist uit ons team uit te nodigen. Deze fiscaal jurist, die een financiële achtergrond heeft, sluit direct aan bij het gesprek met de mediator waardoor de duur van het scheidingstraject niet of nauwelijks beïvloed wordt. RelatieZaak realiseert de meeste echtscheidingen tussen de drie à vier maanden.

Lage kosten door effectief inzetten specialist

Kosten en vergoedingen 

Het inzetten van een extra specialist, zoals de fiscaal jurist, brengt kosten met zich mee. Deze kosten worden niet vergoed door verzekeringen of andere instanties. Om hoge kosten te besparen, zetten we de specialist enkel in daar waar nodig. Ook bieden we de mogelijkheid van een deeltraject. In dat geval doet de specialist enkel een voorstel voor verdeling. We vinden het belangrijk dat onze kennis beschikbaar is voor een toegankelijk tarief.

Klaar voor vrijblijvend adviesgsprek?

Koekje erbij?