arrow_drop_up arrow_drop_down

Veel gestelde vragen bij RelatieZaak

Relatiecounselling

Wordt relatietherapie vergoed?

Relatietherapie wordt (deels) vanuit de aanvullende verzekering vergoed mits de therapeut een gecontracteerd hulpverlener is van jouw zorgverzekeraar en jouw aanvullende pakket deze vorm van psychosociale hulpverlening dekt.

Wat kost relatietherapie?

De therapeut bepaalt zelf het uurtarief en ligt gemiddeld tussen de 60 en 100 euro per uur. Sommige therapeuten hanteren een hoger tarief als je met zijn tweeën komt. Het kennismakingsgesprek is over het algemeen kosteloos en vrijblijvend, maar ook dat bepaalt de therapeut zelf. Meestal is informatie over het tarief te vinden op de website van de praktijk. Als dat niet zo is, informeer dan van tevoren wat de kosten zijn en of je voor een vergoeding in aanmerking komt.

Hoe weet je of de therapeut goed is?

Als de therapeut gecertificeerd en geregistreerd is als psychosociaal hulpverlener, mag je ervan uitgaan dat de therapeut bekwaam is om zijn / haar vak op professionele manier uit te voeren. De therapeut valt met zijn / haar werkzaamheden onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Helpt relatietherapie?

Als je bij een therapeut komt, heb je een zekere hulpvraag. Je zit in een onwenselijke situatie en wil daar iets aan veranderen. Het is goed om in het begin van een traject samen met de therapeut vast te stellen wat de wenselijke en haalbare situatie is en in overleg verwachtingen eventueel bij te stellen.

Hoe lang duurt relatietherapie?

Hoe lang een traject duurt, hangt af van de hulpvraag en de begeleidingsbehoefte. Gemiddeld duurt een traject 7 tot 12 sessies verspreid over 3 tot 4 maanden. Het kan zijn dat minder dan 7 sessies voldoende is om met nieuwe inzichten de relatie te verbeteren. Het kan ook zijn dat het prettig is om bij de fase van uitvoering de stok achter de deur te hebben en daarbij gecoacht te worden. Een aantal sessies kan echter ook leiden tot een weloverwogen beslissing de relatie te beëindigen.

Kunnen wij ook in de avond of het weekend terecht?

Informatie daarover vind je op de site van de therapeut. Relatietherapeuten zijn zich ervan bewust dat hun cliënten over het algemeen overdag werken en de zorg hebben voor kinderen. Daarom bieden veel relatietherapeuten de mogelijkheid om in de avond of op zaterdag een afspraak te maken. Of de therapeut deze mogelijkheid biedt is eigen keus en verschilt dus per praktijk.

Komt de relatietherapeut ook aan huis?

Doorgaans vinden gesprekken plaats in de praktijk van de therapeut. De ruimte biedt de mogelijkheid om in alle rust een gesprek te voeren en de therapeut hoeft geen kosten in rekening te brengen voor reistijd en reiskosten. Het kan echter voorkomen dat de mogelijkheid om naar de praktijk te komen beperkt is. De therapeut kan dan per geval beslissen om de gesprekken bij de cliënt te voeren. Hiervoor zullen wel kosten in rekening gebracht worden. De hoogte daarvan bepaald de therapeut. Het is raadzaam om daar van tevoren duidelijke afspraken over te maken.

Heeft het zin om alleen naar relatietherapie te gaan?

Om de relatie te verbeteren of te komen tot een weloverwogen beslissing de relatie te beëindigen is het niet noodzakelijk om beiden te komen. Verandering begint, ook als je samen komt, bij jezelf. Door het vergroten van zelfkennis, zelfvertrouwen, zelfwaardering en compassie, te weten wat je behoeften zijn en die van je partner ben je in staat om eenzijdig je relatie te beïnvloeden. Onderzoek wijst uit dat interactie en communicatie een sterke voorspeller is van het wel dan niet slagen van een relatie. Dat betekent dat het positief beïnvloeden van de interactie en communicatie een groot effect kan hebben op de relatie. “Goed voorbeeld, doet goed volgen.” Of het effect uiteindelijk voldoende is om samen verder te bouwen aan een fijne relatie zal de praktijk uit moeten wijzen. Jij hebt dan niet alleen je best gedaan, maar ook de goede dingen gedaan. De moeite van het proberen waard.

Wat is het verschil tussen relatietherapie en relatiecounselling?

In de praktijk is het verschil tussen relatietherapie en relatiecounselling niet zo groot. In theorie zou je kunnen zeggen dat de counsellor de cliënt als uitgangspunt neemt voor de behandelwijze. De counsellor kan zich in een specifieke behandelwijze gespecialiseerd hebben, maar zal de keuze voor methodieken vooral laten afhangen van de hulpvraag van de cliënt. De therapeut heeft zich vaak gespecialiseerd in een bepaalde methodiek (bijvoorbeeld Gestalttherapie, EMDR en EFT) die in zekere mate bepalend is voor de behandelwijze.

Wanneer schakel je een relatietherapeut in?

De relatietherapeut kan preventief (ter voorkoming van problemen) of curatief (om problemen op te lossen) ingeschakeld worden.

Koekje erbij?