Veel gestelde vragen bij RelatieZaak
Koekje erbij?

Veel gestelde vragen bij RelatieZaak

Mediation bij echtscheiding

Wij zijn niet getrouwd of hebben geen geregistreerd partnerschap. Zijn wij verplicht om een ouderschapsplan op te stellen?

Ja, volgens de wet is het voor alle ouders bij een einde samenleving verplicht om een ouderschapsplan op te stellen.

Ja, volgens de wet is het voor alle ouders bij een einde samenleving verplicht om een ouderschapsplan op te stellen.

Ja, ook met een samenlevingscontract zijn er mogelijk rechten met betrekking tot partneralimentatie en pensioenopbouw.

Onze kinderen zijn ouder dan 12 jaar. Kunnen zij zelf bepalen bij wie ze willen wonen?

Nee, over kinderen tot 18 jaar bepalen de ouders met gezag. Kinderen van gescheiden ouders kunnen wel ‘gehoord’ worden door de rechtbank.

Mijn kind is opgeroepen door de rechtbank voor (kinder-)verhoor. Is mijn kind verplicht om op te komen dagen?

Nee, uw kind van 12 jaar of ouder krijgt een brief van de rechtbank waarin staat dat hij/zij naar de rechtbank kan komen, een brief kan schrijven of afzien van reactie.

Als ik ga samenwonen met een nieuwe partner, moet ik dan meer kinderalimentatie betalen omdat mijn draagkracht toeneemt?

Nee, dit hoeft niet het geval te zijn als jullie voor het samenwonen als ouders samen al aan voldoende draagkracht hadden.

Mijn ex-partner is opnieuw vader geworden en hierdoor zou hij minder kinderalimentatie voor onze kinderen moeten afstaan. Klopt dit?

Ja, dit zou kunnen kloppen wanneer de draagkracht aan die kant lager is geworden door de kosten voor het nieuwe kind.

Hoe vaak moeten we onze alimentatie laten herberekenen?

Net zo vaak als het inkomen (structureel) bij de een wijzigt of wanneer er een aanpassing in zorgverdeling plaatsvindt.

Volgens het NIBUD kosten onze kinderen ruim 1.200 euro per maand maar wij leven altijd heel zuinig. Moeten wij dit bedrag aanhouden als basis in de alimentatieberekening?

Nee, indien jullie als ouders het hier samen over eens zijn, kunnen de maandelijkse kinderkosten naar boven of beneden bijgesteld worden met korte toelichting.

Als ik geen gezag over mijn erkende kind heb, moet ik dan toch een ouderschapsplan maken?

Ook zonder gezag dienen er afspraken te komen tussen beide ouders omtrent omgang, informatie en onderhoudsplicht.

Hoe regel ik gezag over mijn kind?

Dit kunnen jullie als ouders online samen doen met de DIGID https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/Paginas/Gezamenlijk-gezag-aanvragen.aspx en indien de ander niet wilt meewerken, kan het gezag eenzijdig aangevraagd worden via de rechtbank.

Kan is scheiden als mijn partner dat niet wil en niet meewerkt?

Je kunt een advocaat inschakelen en eenzijdig de scheiding aanvragen via de rechtbank. De advocaat stelt een eenzijdig verzoekschrift tot echtscheiding op en dient deze bij de rechtbank in. Uw partner heeft na ontvangst van het verzoekschrift 6 weken om bezwaar in te dienen ofwel verweer voeren. Bij bezwaar zal de scheidingsprocedure waarschijnlijk langer duren dan de gemiddelde 3 maanden

Hoe ontbind ik geregistreerd partnerschap?

Wanneer je de registratie van je partnerschap ongedaan wilt maken is de tussenkomst van een rechter afhankelijk van eventuele kinderen.

● Hebben jullie minderjarige kinderen? Dan moet je het geregistreerd partnerschap officieel teniet doen via de rechter. Deze procedure start met een verzoekschrift dat wordt opgesteld door een advocaat en vervolgens naar de rechtbank wordt verstuurd, samen met het ouderschapsplan. Je kunt deze procedure vergelijken met een echtscheiding. Het verzoekschrift kan namens jou, of namens jou en je ex-partner bij de rechter worden ingediend. In het geval van een verzoek vanuit één van beide ex-partners moet de andere partner binnen veertien dagen een kopie van het verzoek ontvangen.

● Wanneer jullie geen kinderen hebben dan kan het ontbinden zonder de tussenkomst van een rechter. In dat geval bezoeken jullie een advocaat of notaris. Er wordt een overeenkomst opgesteld waarin wordt vastgelegd dat het partnerschap wordt beëindigd. Daarnaast kun je afspraken formaliseren over de alimentatie en pensioen.

Onenigheid wanneer het geregistreerd partnerschap moet worden ontbonden
Het komt voor dat partners het oneens zijn. In dat geval helpt mediation om samen tot een oplossing te komen zonder dat er een groot geldbedrag of lange procedures mee gemoeid zijn. Omdat je zelf werkt aan de oplossing met behulp van een deskundige, is er in meer dan de helft van de situaties sprake van een goede afloop.

Na de ontbinding van het geregistreerd partnerschap
Als je naar de rechter bent geweest ontvang je een zogenoemde beschikking. Heb je geen rechter in hoeven schakelen ontvang je een overeenkomst. Het betreffende document moet worden voorgelegd aan de burgerlijke stand. Je hebt drie maanden de ruimte om je opnieuw in te schrijven. In principe zorgt de advocaat of notaris ervoor dat het document bij de burgerlijke stand terecht komt waarna een ambtenaar jullie ontbinding doorvoert in de registers. Uiteindelijk ontvang je een bevestiging van de beëindiging van jullie partnerschap per post.

Relatiecounselling

Wordt relatietherapie vergoed?

Relatietherapie wordt (deels) vanuit de aanvullende verzekering vergoed mits de therapeut een gecontracteerd hulpverlener is van jouw zorgverzekeraar en jouw aanvullende pakket deze vorm van psychosociale hulpverlening dekt.

Wat kost relatietherapie?

De therapeut bepaalt zelf het uurtarief en ligt gemiddeld tussen de 60 en 100 euro per uur. Sommige therapeuten hanteren een hoger tarief als je met zijn tweeën komt. Het kennismakingsgesprek is over het algemeen kosteloos en vrijblijvend, maar ook dat bepaalt de therapeut zelf. Meestal is informatie over het tarief te vinden op de website van de praktijk. Als dat niet zo is, informeer dan van tevoren wat de kosten zijn en of je voor een vergoeding in aanmerking komt.

Hoe weet je of de therapeut goed is?

Als de therapeut gecertificeerd en geregistreerd is als psychosociaal hulpverlener, mag je ervan uitgaan dat de therapeut bekwaam is om zijn / haar vak op professionele manier uit te voeren. De therapeut valt met zijn / haar werkzaamheden onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Helpt relatietherapie?

Als je bij een therapeut komt, heb je een zekere hulpvraag. Je zit in een onwenselijke situatie en wil daar iets aan veranderen. Het is goed om in het begin van een traject samen met de therapeut vast te stellen wat de wenselijke en haalbare situatie is en in overleg verwachtingen eventueel bij te stellen.

Hoe lang duurt relatietherapie?

Hoe lang een traject duurt, hangt af van de hulpvraag en de begeleidingsbehoefte. Gemiddeld duurt een traject 7 tot 12 sessies verspreid over 3 tot 4 maanden. Het kan zijn dat minder dan 7 sessies voldoende is om met nieuwe inzichten de relatie te verbeteren. Het kan ook zijn dat het prettig is om bij de fase van uitvoering de stok achter de deur te hebben en daarbij gecoacht te worden. Een aantal sessies kan echter ook leiden tot een weloverwogen beslissing de relatie te beëindigen.

Kunnen wij ook in de avond of het weekend terecht?

Informatie daarover vind je op de site van de therapeut. Relatietherapeuten zijn zich ervan bewust dat hun cliënten over het algemeen overdag werken en de zorg hebben voor kinderen. Daarom bieden veel relatietherapeuten de mogelijkheid om in de avond of op zaterdag een afspraak te maken. Of de therapeut deze mogelijkheid biedt is eigen keus en verschilt dus per praktijk.

Komt de relatietherapeut ook aan huis?

Doorgaans vinden gesprekken plaats in de praktijk van de therapeut. De ruimte biedt de mogelijkheid om in alle rust een gesprek te voeren en de therapeut hoeft geen kosten in rekening te brengen voor reistijd en reiskosten. Het kan echter voorkomen dat de mogelijkheid om naar de praktijk te komen beperkt is. De therapeut kan dan per geval beslissen om de gesprekken bij de cliënt te voeren. Hiervoor zullen wel kosten in rekening gebracht worden. De hoogte daarvan bepaald de therapeut. Het is raadzaam om daar van tevoren duidelijke afspraken over te maken.

Heeft het zin om alleen naar relatietherapie te gaan?

Om de relatie te verbeteren of te komen tot een weloverwogen beslissing de relatie te beëindigen is het niet noodzakelijk om beiden te komen. Verandering begint, ook als je samen komt, bij jezelf. Door het vergroten van zelfkennis, zelfvertrouwen, zelfwaardering en compassie, te weten wat je behoeften zijn en die van je partner ben je in staat om eenzijdig je relatie te beïnvloeden. Onderzoek wijst uit dat interactie en communicatie een sterke voorspeller is van het wel dan niet slagen van een relatie. Dat betekent dat het positief beïnvloeden van de interactie en communicatie een groot effect kan hebben op de relatie. “Goed voorbeeld, doet goed volgen.” Of het effect uiteindelijk voldoende is om samen verder te bouwen aan een fijne relatie zal de praktijk uit moeten wijzen. Jij hebt dan niet alleen je best gedaan, maar ook de goede dingen gedaan. De moeite van het proberen waard.

Wat is het verschil tussen relatietherapie en relatiecounselling?

In de praktijk is het verschil tussen relatietherapie en relatiecounselling niet zo groot. In theorie zou je kunnen zeggen dat de counsellor de cliënt als uitgangspunt neemt voor de behandelwijze. De counsellor kan zich in een specifieke behandelwijze gespecialiseerd hebben, maar zal de keuze voor methodieken vooral laten afhangen van de hulpvraag van de cliënt. De therapeut heeft zich vaak gespecialiseerd in een bepaalde methodiek (bijvoorbeeld Gestalttherapie, EMDR en EFT) die in zekere mate bepalend is voor de behandelwijze.

Wanneer schakel je een relatietherapeut in?

De relatietherapeut kan preventief (ter voorkoming van problemen) of curatief (om problemen op te lossen) ingeschakeld worden.