Anti Spam beleid

RelatieZaak verstuurt gratis tips, trucs en technieken via e-mail nadat een inschrijver zijn e-mail adres heeft achtergelaten. Daarnaast zal RelatieZaak eigen diensten en producten aanbieden via e-mail en via de site relatiezaak.nl.

RelatieZaak heeft de regelgeving rondom elektronische mailings en de Nederlandse Privacywetgeving hoog in het vaandel. Zo proberen wij te allen tijde spam te voorkomen.

 

Wat is spam?

Onder spam wordt verstaan: Een grote hoeveelheid email verstuurd aan geadresseerden die hier niet expliciet om hebben gevraagd. Alle e-mails in deze hoeveelheid komen qua inhoud in grote lijnen met elkaar overeen en bevatten vaak reclame voor producten, politieke denkwijze en/of propaganda. Ook het veelvuldig dezelfde email versturen naar een geadresseerde die hier niet expliciet om gevraagd heeft, valt onder spam. Dit geld voor zowel consumenten als bedrijven.

RelatieZaak zal de gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken of doorverkopen. Elke inschrijver kan zich altijd gratis en eenvoudig afmelden door op de uitschrijflink te klikken in de ontvangen e-mail.

cliëntenstop

Bij gebrek aan ruime in de agenda is er een cliëntenstop. Lopende trajecten worden uiteraard gecontinueerd.

You have Successfully Subscribed!